theme photo for section news_details | papa-pastry

Οικονομικά Στοιχεία - 14/09/2017

Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«Αρτοσκευάσματα- Ζαχαροειδή Π.Παπά, Ανώνυμος Εταιρία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση
(Αρ.Μ.Α.Ε 19835/04/Β/89/188(2009)
 
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν της από 11ης Αυγούστου 2017 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται  οι  κ.κ.  Μέτοχοι  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία
«Αρτοσκευάσματα- Ζαχαροειδή Π.Παπά, Ανώνυμος Εταιρία», που έχει έδρα το Δήμο Αχαρνών Αττικής, να συνέλθουν σε Tακτική Γενική Συνέλευση, την 9η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00, στα γραφεία της Εταιρίας στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, επί της Λεωφόρου Ιωνίας αρ. 104, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:
 
  1. Yποβολή και Έγκριση  α)  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων 1/1/2016-31/12/2016 και β) της Έκθεσης του Δ.Σ. για την ίδια χρήση.
 
  1. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2016-31/12/2016.
 
  1. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα 1/1/2016 -31/12/2016.
 
  1. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017-31/12/2017
 
  1. Διάφορες ανακοινώσεις. -. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των κ.κ. Μετόχων.


Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να παρασταθούν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με απλή επιστολή, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εκ των αναγνωριζομένων Τραπεζών στην ελληνική επικράτεια.
 
Αθήνα, 11 Aυγούστου 2017
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπά Γιώρκια