ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία μας πιστή στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων υψηλής ποιότητας

έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2015 και EN ISO 22000: 2005.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΙSO 22000

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΙSO 9001

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
certificate

Cookies Policy

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore quia numquam saepe quidem! Laudantium consectetur odio eos? Obcaecati atque aliquam nemo nam, id voluptatem iste ut quas architecto cupiditate sed?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aut, aliquam autem laborum possimus quam in ab amet inventore quod velit dolores assumenda cupiditate nam hic accusamus ad culpa adipisci. Est!

Section 1

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Maiores earum quia adipisci ex dolores ipsa maxime eveniet consequuntur. Consequuntur optio maiores delectus dignissimos nesciunt nulla libero magnam corrupti dolorem eveniet!