ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία μας πιστή στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων υψηλής ποιότητας

έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2015 και EN ISO 22000: 2018.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΙSO 9001:2015

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΙSO 22000:2018

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
certificate