ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εταιρία μας στεγάζεται σε καινούριες εγκαταστάσεις

οι οποίες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής. Παράλληλα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας τροφίμων το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

facilities hero
facilities-1 facilities-2 facilities-3

Cookies Policy

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore quia numquam saepe quidem! Laudantium consectetur odio eos? Obcaecati atque aliquam nemo nam, id voluptatem iste ut quas architecto cupiditate sed?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aut, aliquam autem laborum possimus quam in ab amet inventore quod velit dolores assumenda cupiditate nam hic accusamus ad culpa adipisci. Est!

Section 1

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Maiores earum quia adipisci ex dolores ipsa maxime eveniet consequuntur. Consequuntur optio maiores delectus dignissimos nesciunt nulla libero magnam corrupti dolorem eveniet!