ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εταιρία μας στεγάζεται σε καινούριες εγκαταστάσεις

οι οποίες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής. Παράλληλα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας τροφίμων το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

facilities hero
facilities-1 facilities-2 facilities-3